Sprievodca rôznymi typmi priemyselných žeriavov a ich aplikáciami

Zdvíhacie zariadenia zasahujú svojou činnosťou do všetkých oblastí hospodárstva. Každý výrobný proces sa skladá z množstva čiastkových výkonov a pracovných operácií, ktoré za sebou nasledujú a navzájom na seba nadväzujú. Pre realizáciu výroby sú teda dôležité nielen úkony a technologické operácie, ale rovnako i manipulačné práce, lebo ich vzájomným pôsobením vzniká výrobok. Manipulácia s materiálom je teda dôležitou súčasťou každého priemyselného procesu. Moderná strojárska výroba sa nezaobíde bez dokonale riešenej manipulácie s materiálom, ale i prostriedkov na prepravu kusových výrobkov od stroja k stroju, z jedného objektu do druhého.

 

Na zdvíhanie a manipuláciu s bremenami sa používajú mnoho typov žeriavov. Sú to zdvíhacie zariadenia, ktorými sa premiestňujú bremená zvislým a vodorovným  pohybom väčšinou v ohraničenom priestore a vzdialenosti. Každý žeriav sa skladá z oceľovej konštrukcie, ktorá tvorí jeho nosný systém a dáva mu vonkajší tvar. Na oceľovej konštrukcii alebo vo vnútri konštrukcie sú umiestnené mechanizmy, ktoré svojou funkciou zaisťujú pracovné pohyby žeriavov. Medzi najdôležitejšie pojmy s ktorými sa pri žeriavoch stretávame: nosnosť žeriava, rozpätie žeriava, výška zdvihu, vyloženie žeriava pri otočných žeriavoch a rýchlosti pracovných pohybov.

 

Základné typy priemyselných žeriavov sú: mostové, portálové, stĺpové otočné a ľahké žeriavové systémy – z ktorých každý je navrhnutý pre špecifické účely, prostredia a odvetvia. V tomto článku by sme chceli oboznámiť základné typy, vlastnosti a rozdiely vo využívaní a fungovaní a preskúmať širokú škálu ich využitia.

 

Mostové žeriavy

Pri definovaní mostového žeriavu neexistuje univerzálny prístup, pretože každý mostový žeriav je navrhnutý a skonštruovaný na konkrétny účel, aby vyhovoval potrebám podniku pri manipulácii s materiálom.

Mostové žeriavy sú určené na premiestňovanie a zdvíhanie bremien vo výrobných halách, nie na mostoch, ako by sa mohlo podľa názvu zdať. Sú obľúbeným riešením najmä vďaka bezproblémovej prevádzke s nízkymi nákladmi na údržbu i samotnú prevádzku.

Sortiment mostových žeriavov zahŕňa rôzne druhy konštrukcií pre rôzne oblasti použitia a prevádzkové podmienky: mostové jednonosníkové žeriavy, mostové dvojnosníkové žeriavy, podvesné mostové žeriavy, jednonosníkové poloportálové žeriavy.

 

Mostové jednonosníkové žeriavy sú k dispozícii v prevedení s valcovaným nosníkom alebo so zváraným nosníkom. Každý typ je možné vhodnou voľbou variantu použiť priestorovo úsporne a dosiahnuť optimalizáciu výšky zdvihu Po nosníku sa pohybuje elektrický kladkostroj,  ktorý zabezpečuje vertikálny pohyb – zdvih, a taktiež pohyb pozdĺž mosta. Pojazd žeriavov a kladkostrojov je štandardne riešený s plynulým rozjazdom, plynulou reguláciou rýchlosti v priebehu manipulácie s plynulým zastavením.

 

mostový žeriav od výrobcu BGB Solutions s dvoma SWF Krantechnik kladkostrojmi s nosnosťou 8000 kg

 

Mostové dvojnosníkové žeriavy sa používa pre veľké nosnosti alebo na miestach, kde je potrebné veľké rozpätie, vyšší zdvih alebo nutné doplnenie ďalšieho pomocného zdvihu. Tieto mostové žeriavy majú oproti jednonosníkovému výhodu vo vyššom zdvihu, ktorý je umožnený pohybom mačky s kladkostrojom po koľajniciach umiestnených na hornej časti nosníkov. Dvojnosníkové žeriavy je možné doplniť servisnými lávkami a prípadne vybaviť žeriavovou kabínou.

 

Podvesné mostové žeriavy umožňujú riešenie pre zvláštne podmienky, v ktorých sa žeriavová dráha upevní na strop haly a nie na podpery. Podmienkou pracoviska je dostatočne pevná jestvujúca stropná konštrukcia. Medzi výhody podvesných žeriavov je možnosť využitia bočných presahov, pretože sa tým predlžuje pojazdový rozsah kladkostroja na žeriave. 

 

Jednonosníkové poloportálové žeriavy používajú na vlastnej žeriavovej dráhe pod inými typmi mostových žeriavov v druhej úrovni výrobnej haly a sú ideálnym riešením pre obsluhu viac pracovísk zároveň. Vyznačujú sa tým, že spodný pojazdový nosník žeriava jazdí po koľajnicovej ploche zapustenej v podlahe a druhá strana pohybuje podobne ako v prípade mostových žeriavov na dráhach.

 

Portálové žeriavy

Portálové žeriavy využívajú pojazd portálu po dvoch koľajniciach uložených na podlahe resp. na úrovne terénu. Sú vhodným riešením na manipuláciu s materiálom na väčších skladovacích plochách, kde nie je možné vybudovať žeriavovú dráhu. Rozlišujeme portálové žeriavy jednonosníkové alebo portálové žeriavy dvojnosníkové.

 

Ďalším typom portálových žeriavov sú ľahké portálové žeriavy na kolieskach. Najväčšou výhodou týchto žeriavov je ich flexibilita a mobilita. Používajú sa, keď je potrebné príležitostné zdvíhanie bremien alebo keď je potrebný výkon žeriava v rôznych pracovných oblastiach. Portálové žeriavy používajú podjazdové polyuretánové otočné kolesá, ktoré sú vybavené brzdovým systémom, ktorým zaisťujú bezpečnú manipuláciu. Dôležitá informácia je aj to že z bezpečnostných dôvodov nie je zakázaný pohyb so žeriavom počas zaťaženia.

 

portálový žeriav na kolesách s nosnosťou 3200 kg od výrobcu BGB Solutions s elektrickým kladkostrojom SWF Krantechnik

 

Stĺpové otočné žeriavy

Sú ideálnym riešením pre menšie pracoviská kde je nutná manipulácia s bremenami, kde nie je možné stavať žeriavovú dráhu. Môžu byť ukotvené do stien či podláh alebo ich vyrobiť voľne bez ukotvenia, na kolesách, týmto spôsobom ich môžeme rozdeliť na stĺpové otočné alebo na konzolové (nástenné) otočné žeriavy.

 

Vďaka značnej variabilite veľkostí a typov stĺpových žeriavov možno optimálne riešiť najrôznejšie možné požiadavky z hľadiska nosnosti, rozsahu otáčania (360° v závislosti od prevedenia) až vybavenia. Otoč žeriava môže byť ručná ale aj elektrická. 

 

Tieto žeriavy sú optimálnym ekonomickým riešením, vďaka ľahkému premiesťovaniu a montáži sa znižujú náklady na inštaláciu.

 

štyri stĺpové otočné žeriavy vo výrobnom hale s nosnosťou 250 kg a so závesnými ovládačmi

 

Ľahké žeriavové systémy

Systémy ľahkých žeriavov je moderné, praktické a flexibilné zdvíhacie riešenie určené na manipuláciu s ľahšími bremenami. Tieto systémy sa zvyčajne skladajú z ľahkých komponentov, ako sú hliníkové alebo oceľové profily, čo umožňuje jednoduchú montáž a prispôsobenie špecifickým požiadavkám. Sú často namontované na strope čím poskytujú všestrannosť pri inštalácii.

 

Ľahký a plynulým pohyb po dráhach zaručuje menšie fyzické zaťaženie zamestnancov. Ľahké žeriavové systémy sú výnimočne vhodné na montážne a výrobné úlohy, do rozsiahlych typov prevádzok, od autodielne, lakovne, skladov ale aj do strojárskej výroby. Maximálna nosnosť týchto zariadení môže byť až 2 000kg.

 

Ako výhodu by sme chceli vyzdvihnúť to, že modulárne systémy ľahkých žeriavov umožňujú rozšírenie a úpravu nastavenia v budúcnosti, aby vyhovovali meniacim sa požiadavkám. Ako nevýhodu možno uviesť, že sú zvyčajne drahšie ako žeriavy so štandardnými oceľovými nosníkmi.

 

tri kladkostroje ľahkého žeriavového systému SWF Krantechnik na jednom nosníku vo výrobnom hale

 

Každý typ vymenovaných žeriavov má svoje silné stránky. Pri výbere najvhodnejšieho na danú úlohu je potrebné zvážiť faktory ako sú: nosnosť, dosah, mobilita, pracovný priestor, v ktorom sa bude žeriav používať a samozrejme konkrétne požiadavky úloh. Môžeme konštatovať, že tieto stroje sú základom mnohých priemyselných procesov na celom svete. S napredovaním technológie môžeme očakávať ešte viac inovatívnych funkcií, ktoré môžu ešte viac zvýšiť efektivitu a schopnosti zdvíhacích zariadený.

 

Prihláste sa na odber newsletterov

Nepremeškajte žiadne novinky ani špeciálne ponuky! E-maily zasielame len cca každé 2-3 týždne.