BGB Solutions s.r.o.

Zlievárenská 2269/3

945 01 Komárno

Kancelária:

Okružná cesta 94

945 01 Komárno

Žeriav info email:

zeriavy@bgb.sk

konstrukcia@bgb.sk

Phone:

+421 907 240 165

+421 918 854 835